Praktische Palliatieve Tips

Boekje met tips bij praktische palliatieve zorg door mantelzorgers

 

Zorgen voor iemand in de laatste levensfase is iets wat veel mensen maar een paar keer in hun leven doen. Het is daarom niet zo vreemd als men zich hierin onzeker voelt.

De zorg is intensief en kennis is vaak beperkt.

In ons werk als hospiceverpleegkundigen van het Sint Jans Hospice de Casembroot hebben we mantelzorgers vaak bijgestaan met advies.

Deze praktische tips en adviezen hebben wij gebundeld tot een boekje om mantelzorgers daarmee steun te bieden.

 

Alle producten die in de PPBOX zitten worden in het boekje beschreven en zijn daardoor voor iedere mantelzorger en professional goed te gebruiken.

 

 

 

PPBOX boek met tips bij mantelzorg